De fleste seksuelle utfordringene kan løses

De fleste seksuelle utfordringene kan løses

Vi kan alle oppleve seksuelle utfordringer i løpet av livet. Omtrent en av tjue personer har til enhver tid seksuelle utfordringer som vi trenger profesjonell hjelp for å løse.

Av: Aud Jektvik

Noen av de mest vanlige seksuelle utfordringene er for eksempel reisningsproblemer, det at man ikke får reisning eller ikke beholder den lenge nok til å gjennomføre et samleie. Orgasmeproblemer, at man ikke får orgasme, eller bruker svært lang tid på å få det. Manglende sexlyst, når man ikke føler seksuell tenning eller føler det sjeldnere enn før. At man ikke blir våt nok i skjeden til at samleie føles godt. Smerter når man har sex, og lignende.

Seksuelle utfordringer kan forårsake problemer i forholdet til partner, frarøve en et godt sexliv og føre til bekymring og uro. Hvis du føler at forholdet til partner er vanskelig så kan man oppsøke hjelp sammen eller hver for seg. Det er bra huske på at det er ens egen opplevelse av situasjonen som er viktigst. Dersom en partner har lite sexlyst, men ikke oppfatter det som et problem, så kan ikke den andre avgjøre på deres vegne at det er noe galt. Det kan likevel være grunn til å gå til sexolog eller parterapeut og snakke om forholdet.

Noen utfordringer har fysiske årsaker og kan løses ved hjelp av medisiner, fysioterapi, operasjon eller rådgivning for å finne andre måter å ha sex på. Andre har psykiske årsaker og kan behandles med samtaleterapi eller praktiske øvelser. Noen ganger så har man også urealistiske krav til egen eller andres prestasjon og kan ha behov for å snakke med noen og bli trygget på at alt er som det skal være.

De fleste seksuelle utfordringene kan løses. Det hjelper å søke hjelp tidlig og å få startet eventuell nødvendig behandling. De av oss som har utfordringer kan få hjelp hos fastlegen, helsestasjon for eldre, i spesialisthelsetjenesten, hos sexologisk rådgiver eller klinisk sexolog (www.finnensexolog.no), frisklivsentralen eller hos fysioterapeut. Man kan få seksuelle hjelpemidler fra NAV, eller bli henvist til behandling.

Det kan oppleves som vanskelig å spørre om hjelp til seksuelle utfordringer fordi det å snakke om sex er uvant for de fleste, men husk at helsepersonell skal kunne snakke med mennesker om alle slags helserelaterte plager. Seksualiteten er svært viktig for nesten alle. Den er en kilde til glede, og derfor trist å miste hvis problemet kan løses. Seksuelle utfordringer kan også være tegn på andre helseplager, og bør derfor undersøkes selv om man kanskje ikke føler at sex er så viktig i seg selv. 

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?