Uke66.no

Uke66.no

Nettsiden og e-læreverktøyet Uke66.no er en del av et landsomfattende prosjekt finansiert av Helsedirektoratet som setter søkelys på eldre og deres seksuelle helse.

Foreningen Sex og Politikk, i samarbeid med Likestillingssenteret, KUN Likestillingssenter og Foreningen FRI fikk høsten 2020 i oppdrag å utarbeide forskjellige typer ressurser, for eksempel egne fagdager for helsepersonell, nettsider og så videre som skal brukes for å gi eldre voksne bedre seksuell helse.

Forskning viser at eldre voksne har sex som aldri før, men når det kommer til seksuell helse sliter de med å snakke om det og eventuelt be om hjelp. Rent generelt er det mange som føler det utfordrende å snakke om seksuell helse med for eksempel fastlegen, og dette blir ikke lettere når man blir eldre.

Mange eldre vegrer seg faktisk å snakke med fastlegen om seksuelle utfordringer, legen er som oftest mye yngre enn dem selv, og mange eldre tenker at ungt helsepersonell ikke har erfaring eller kompetanse når det gjelder eldre voksne og seksualitet.

Dessverre har de svært ofte rett i sine antakelser. Undersøkelser viser at helsepersonell kvier seg for å snakke om seksualitet med eldre, både fordi de føler seg usikre, men like mye det at de ikke vil fornærme eller støte pasienten eller den pårørende.

Og så viser det seg at mange eldre mer enn gjerne snakker om seksuell helse, men ønsker eller forventer at legen eller sykepleieren initierer samtaler om dette teamet.

I mange tilfeller snakker også den eldre voksne og for eksempel legen forbi hverandre, de bruker rett og slett ikke samme språk. Pasienten blir frustrert når legen ikke skjønner at det er snakk om seksuelle utfordringer, mens legen tenker at pasienten bruker tiden til å snakke om selvfølgeligheter.

Uke66 er ment å bedre dialogen mellom eldre voksne og helsepersonell. Samtidig skal nettsiden gi nyttig, praktisk og inspirerende informasjon til eldre som vil finne tilbake til eller videreutvikle sin seksualitet, samt gi helsepersonell økt kompetanse og trygghet på det å snakke med eldre om seksuell helse.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?