Ny partner – husk leirstedsregelen

Ny partner – husk leirstedsregelen

Hvis man får en betydelig yngre eller mindre erfaren partner så bør man etterlate dem i like god eller bedre stand enn man fant dem.

Av: Aud Jektvik

Dan Savage skriver en spalte som heter Savage Love hvor han svarer på spørsmål om seksualitet fra sine lesere. Han har funnet på flere ord og uttrykk om seksualitet og samliv eller tillagt ord ny betydning. Et av disse er the camp site rule, på norsk leirstedsregelen.

Savage fikk spørsmål fra en leser om det å ha yngre partnere.

Dan Savage skrev at det i utgangspunktet ikke er noe galt med aldersforskjell, men man bør respektere «leirstedsregelen».

Leirstedsregelen går ut på at når man lager et leirsted i naturen, så skal man forlate stedet i bedre stand enn det var da man kom. Man tar med seg søppelet sitt, rydder og bruker ikke flere ressurser enn man må. Dette kan man overføre til forhold også.

Savage sier at hvis man får en betydelig yngre eller mindre erfaren partner så bør man etterlate dem i like god eller bedre stand enn man fant dem. Dette betyr ingen befruktede egg, ingen sykdommer og ingen utilbørlige emosjonelle traumer.

Det er lett å se opp til en eldre og mer erfaren partner og ta alt de sier for god fisk. Derfor bør man være raus med kunnskap eller erfaring, men ikke styre utviklingen til sin yngre partner.

Det kan være fristende å bare vise eller fortelle om ting en liker selv og på den måten forme dem og deres preferanser etter sine egne.

De fleste unge mennesker utforsker romantikk og/eller sex sammen med jevnaldrende som er på samme erfaringsnivå. Det er en verdi i å eksperimentere og bli trygg på hva man liker uavhengig av andres erfaringer eller innspill.

Det å være den eldste og mest erfarne kan skape en maktforskyvning som man bør forsøke å jevne ut (med mindre den er en del av et samtykkende rollespill som er ønsket av alle parter).

Det er lett å gjøre en yngre partner avhengig av seg økonomisk eller mentalt. I stedet bør man oppmuntre til selvstendighet og støtte dem til å ta utdanning eller gjøre andre ting som vil være nyttig for dem.

Mange har hatt flotte opplevelser og erfaringer med eldre partnere. Det er gjerne de hvor leirstedsregelen er blitt fulgt, og man kan gå videre etterpå uten negativ påvirkning. Det kan derfor være lurt å ha dette prinsippet i bakhodet når man finner seg en yngre partner.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?