Hva er seksuell helse?

Hva er seksuell helse?

På samme måte som vi har en fysisk og en psykisk helse har vi også en seksuell helse. Vi kan se på det som tre sider av samme sak, for de påvirker hverandre sterkt.

Av: Silje Holtmon Akø

Har vi god seksuell helse bedres også vår fysiske og psykiske helse. Så det er jo litt godt å vite, ikke sant? At glede, nytelse og trygg seksuell utfoldelse gir helsemessige ringvirkninger og gevinst? På samme måte blir vår seksuelle helse påvirket av vår psykiske og fysiske helse.

Verdens helseorganisasjon delte tidligere inn diagnosemanualene sine etter fysisk og psykisk helse. Etter lang tids arbeid ble det i siste utgave endelig innlemmet et eget kapittel om den seksuelle helsen.

Det er viktig å merke seg at de ikke definerer god seksuell helse kun som at det er fravær av sykdom eller skade, men snarere at god seksuell helse innebærer nytelse, velvære og trygghet.

God seksuell helse innebærer blant annet tilgang på kunnskap om egen kropp, andres kropper og om nytelse. I tillegg trenger vi trygghet til å pleie og utforske sexlivet vårt på gode måter. Denne tryggheten betyr også at vi lærer om andres grenser, og å respektere dem.

Kunnskap om egen kropp knyttet til seksuell helse gjelder livet gjennom. Det vil si at leger og annet helsepersonell skal ta den seksuelle helsen til alle aldersgrupper på alvor. Når helsa endrer seg kan det være mye informasjon å ta inn over seg, og vanskelig å huske på at man også kan spørre om hvordan sexlivet blir påvirket.

Noen synes også det kan være vanskelig å spørre om. Derfor bør helsepersonell selv sørge for å ta det opp, og gi det den tiden det fortjener. Enkelte sykehus har sexologer tilknyttet seg, men alt helsepersonell skal kunne svare på spørsmål om dette eller i det minste vite hvor de kan finne informasjon for den som spør. Dersom helsepersonell ikke tar opp temaer omkring sex og samliv så kan man be om å få snakke med noen om seksualitet.

Grenser og kommunikasjon er viktige for den seksuelle helsen. Det å kunne vite hva man liker og hva man ikke liker, og kunne si noe om dette til partnere avhenger av at man gjør seg bevisst om sin egen seksualitet og er åpen for å høre om andres seksualitet.

For en god seksuell helse kreves det også trygghet på dine egne grenser, samt at andre har sine grenser. Å lære seg å kommunisere om seksualitet er ofte det beste tiltaket for å bedre seksuell helse, dersom man trenger det.

Har man aldri snakket særlig direkte om sex kan det være utfordrende, men mange blir overrasket over hvor stor effekt det har og at det eventuelt med hjelp fra sexolog eller liknende ikke var så vanskelig som man fryktet likevel.

Det er aldri for sent å bli kjent med sin seksuelle helse, og det er aldri for sent å ta vare på sin seksuelle helse.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?