Hva er det du egentlig ser?

Hva er det du egentlig ser?

Hvor mye lar du deg styre av forutinntatte holdninger når du vurderer situasjoner i arbeidshverdagen?

Av: Tore Aasheim

Dette er en liten øvelse som du kan gjøre alene eller sammen med dine kollegaer. Oppgaven er å tolke bildene slik at du «ser» forskjellige scenarioer, gjerne en negativ og en positiv. Hvem av dem så du først?

Det sies at et bilde sier mer enn tusen ord, og da skjønner man at et bilde eller noe du ser der og da kan tolkes på forskjellig vis.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?