Anbefalt litteratur og ressurser

Anbefalt litteratur og ressurser

Her en liste med anbefalt litteratur og ressurser som kan være til nytte for alle som jobber med eldre og seksuell helse. Kom gjerne med egne anbefalinger til litteratur som har vært til hjelp for deg i ditt arbeid.

Av: Tore Aasheim

Denne oversikten er på ingen måte utfyllende, men den kan være et sted å begynne dersom du har interesse for fagområdet. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på innholdet og om du har egne anbefalinger. Sex og Politikk er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne lenker.

TIDSSKRIFTER/TEMA

Sykepleien #seksualitet
Sykepleien er fagtidsskriftet til Norsk Sykepleierforbund. Disse artiklene anbefales på det varmeste!

VERKTØY

Digital fagdag om eldre og seksuell helse (Verktøy, digitalt eller fysisk kurs)
En del av det nasjonale samarbeidsprosjektet «Eldre og seksuell helse» mellom KUN Likestillingssenter, Likestillingssenteret på Hamar, Foreningen Fri og Foreningen Sex og Politikk.

Kulturformuleringsintervjuet (Verktøy, PDF)
Et klinisk verktøy i tverrkulturell kommunikasjon
Originalutgave (engelsk): American Psychiatric Association (APA) Norsk utgave: Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)

DEMENS

Seksualitet og demens (Hefte, PDF)
Et veilederhefte for helse- og omsorgspersonell, Aldring og helse

SAMER

Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre (Temahefte, PDF, norsk)
Universitet i Tromsø, Bodil Hansen Blix og Torunn Hamran

FUNKSJONSVARIASJON

Sex som funker (E-læreverktøy)
Et kurs om seksuell helse og funksjonsevne, Unge Funksjonshemmede

Länge leve lusten, rfsu.se (Bok, svensk)
Seksualitet på dagsordenen: En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse, Holmskov & Skov, 2012.

FORSKNING

Healthy sexual aging: Sexual activity and satisfaction in older partnered heterosexual adults from four European countries

Nantje Fischer, Department of Psychology, University of Oslo, 2020

KOMMUNIKASJON

Sykepleiere kvier seg for å spørre om seksuell helse (Artikkel, PDF)
Siri Dammen, Tone Moksnes, Kjersti Grønning

Samtaleverktøyet BETTER kan gjøre det lettere å snakke om seksualitet (Artikkel, PDF)
Astrid Blikstad, Linda Falch-Koslung, Christine Tschudi-Madsen

Barriers and Facilitating Factors in Help-Seeking: A Qualitative Study on How Older Adults Experience Talking about Sexual Issues With Healthcare Personnel (Artikkel, forskning, engelsk)
Sidsel Schaller, Bente Traeen & Ingela Lundin Kvalem

LHBT/SKEIV

Veien til inkluderende eldreomsorg, (Bok, PDF)
Skeivt perspektiv, Janne Bromseth, Foreningen Fri

At leve og ældres som lhbtq-person (Artikkel, PDF, svensk)
Anna Siverskog & Janne Bromseth

Queera livslopp (bok, forskning, svensk)
Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld, Anna Siverskog

FLERKULTURELL

Helsepersonells fordommer mot innvandrere, etniske minoriteter og urfolk (Kronikk)
Styrket mangfoldskompetanse er avgjørende for helsepersonell. Især for de som arbeider med funksjonshemmede som allerede er minoriteter i kraft av sin familiebakgrunn, skriver Sonia Muñoz Llort.

Helsevesenet trenger mangfoldskompetanse (Kronikk)
Minoritetsmannen kvier seg for å oppsøke helsehjelp. Når han omsider finner veien frem, møter han på et helsevesen som er fattig på mangfoldskompetanse, skriver Umar Ashraf.

SEKSUELL HELSE

Forholdet mellom kroppsbilde og seksuell tilfredshet (Hovedoppgave, PDF)
En kvantitativ studie av 1270 eldre norske kvinner og menn, Christine Jegstad Thorsby

Silencing the sexual self and relational and individual well-being in later life: a gendered analysis of North versus South of Europe (Artikkel, forskning, engelsk)
Bente Traeen , Thomas Hansen & Aleksandar Štulhofer

Sexual Satisfaction in Older Heterosexual Couples From Four European Countries: Exploring the Roles of Actual and Perceived Discrepancy in Sexual Interest (Artikkel, forskning, engelsk)
N. Fischer, A. Štulhofer, G. M. Hald, A. Carvalheira og B. Træen

SYKEPLEIERE

Seksuell helse på alvor 1:2 Sykepleiere kan hjelpe pasientene til bedre seksuell helse (Artikkel, PDF)
Alle som har pasientkontakt, har et ansvar for pasientens seksuelle helse. PLISSIT-modellen kan hjelpe til å åpne opp for og invitere til samtale om temaet.
Trude Hammer Langhelle, Anita Paulsen, Kjellaug Fredly, Ragnhild Johanne Tveit Sekse

Seksuell helse på alvor 1:2 Sykepleiere kan hjelpe pasientene til bedre seksuell helse (Artikkel, PDF)
Caseeksempler viser hvordan to pasienter sliter med dårlig seksuell helse. Her viser sexologiske rådgivere hvordan de bruker PLISSIT-modellen til å hjelpe dem.
Trude Hammer Langhelle, Anita Paulsen, Kjellaug Fredly, Ragnhild Johanne Tveit Sekse

Barriers to older adults seeking sexual health advice and treatment: A scoping review (Artikkel, forskning, PDF)
International Journal of Nursing Studies, I. Ezhovaa, L. Savidge, C. Bonnett, J. Cassidy, A. Okwuokei og T. Dickinson

SYKEHJEM

Elder abuse and neglect: an overlooked patient safety issue. A focus group study of nursing home leaders’ perceptions of elder abuse and neglect (Artikkel, forskning, engelsk)
Janne Myhre, Susan Saga, Wenche Malmedal, Joan Ostaszkiewicz og Sigrid Nakrem

Omsorg på vranga (Artikkel, PDF)
Wenche Malmedal

Sexual dysfunction in older adults (Artikkel, krever pålogging og betaling, engelsk)
Clinicians are increasingly likely to encounter older patients seeking help with sexual dysfunction. More individuals are living into late life, a significant proportion of which remain sexually active, UpToDate.com

HELSEPERSONELL

Veileder – eldre og seksuell helse (PDF fra eldreogseksuellhelse.no)
En del av det nasjonale samarbeidsprosjektet «Eldre og seksuell helse» mellom KUN Likestillingssenter, Likestillingssenteret, Foreningen FRI og Foreningen Sex og Politikk.

Refleksjonshefte – eldre og seksuell helse (PDF fra eldreogseksuellhelse.no)
En del av det nasjonale samarbeidsprosjektet «Eldre og seksuell helse» mellom KUN Likestillingssenter, Likestillingssenteret, Foreningen FRI og Foreningen Sex og Politikk.

OFFENTLIGE DOKUMENTER

Snakk om det! (Handlingsplan, PDF)
Strategi for seksuell helse (2017–2022) Denne strategien samler for første gang arbeidet for seksuell helse i en felles strategi. Målgruppen for denne strategien er befolkningen generelt.

Leve hele livet (Stortingsmelding, PDF)
En kvalitetsreform for eldre. Regjeringen Stoltenberg: Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017 (Utredning, PDF, svensk)
Resultat från befolkningsundersökningen SRHR2017, Folkhälsomyndigheten

Sex, hälsa och välbefinnande (Utredning, PDF, svensk)
Den här kunskapssammanställningen beskriver sexuallivets betydelse för hälsa och välbefinnande samt skillnader i detta mellan olika grupper. Statens folkhälsoinstitut

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?