Fagkurs

Fagkurs

I forbindelse med dette e-læreverktøyet vil det også bli utviklet egne fagkurs rettet mot helsepersonell. Disse kursene vil bli lansert i løpet av våren 2022.