Seksualiteten endrer seg gjennom hele livet

Seksualiteten endrer seg gjennom hele livet

Alderdommen blir ofte beskrevet som livets høst, som om det var noe negativt. Men er det ikke på denne årstiden vi høster fruktene av all innsatsen i løpet av våren og sommeren?