Fokus på seksuell helse på arbeidsplassen

Fokus på seksuell helse på arbeidsplassen

Hvordan forankre seksuell helse som en viktig del av det totale behandlingstilbudet? Hvem har ansvaret for at også denne delen av helsen vår blir tatt hensyn til og respektert?