Sex etter sorgen

Sex etter sorgen

Sex etter sorgen kan oppleves veldig ulikt, og det vil variere stort fra person til person.

Av: Silje Holtmon Akø

Det er så mange forskjellige elementer som spiller inn, og for mange er det snakk om svært sammensatte følelser. Hvordan sorgen har påvirket livet ditt, hvordan sex- og samlivet deres var før partneren din gikk bort, samt eventuelt nervøsitet for å være intim med noen ny kan påvirke på mange ulike måter.

Generelt sett er sorg fortsatt et litt tabubelagt område i Norge. Alle må forsone seg med døden når den inntreffer, det er liksom litt vanskelig å komme utenom – men sorgperioden er ikke et tema så mange nærmer seg.

Enkelte opplever at sorgperioden får en utløpsdato, at omgivelsene etter en viss tid forventer at den sørgende bør ha kommet seg videre. Men denne perioden varierer såpass fra person til person, og ingen kan sette noe tidspunkt for når noen bør ha kommet seg over sorgen. Dette gjelder kanskje særlig ved dødsfall som har vært uventede, brå eller dramatiske på andre måter. Død blandet med sjokk, sterk smerte eller manglende svar fører for de etterlatte ofte til en lengre sorgperiode.

For andre kan mye av sorgen ha startet allerede lenge før dødsfallet. Dette kan være for eksempel hvis man i lengre tid har sett sin partner visne hen av sykdommer som kreft, eller følt at man har mistet partneren sin over lang tid til sykdommer som demens eller Alzheimers.

Selv om det aldri er ukomplisert at partneren går bort, kan sorgperioden derfor føles mye kortere. Det kan da dukke opp følelser av dårlig samvittighet over at man ikke sørger «lenge nok». Les mer om sex etter langvarig sykdom her.

Hver enkelt person sin sorgprosess påvirkes også av vår kulturelle bakgrunn. For noen kan de kulturelle forventningene til hvordan sorgprosessen skal bearbeides føles som en trygg ramme, for andre kan de være vanskelige å leve opp til.

For eksempel forventes det av mange med norsk bakgrunn å ha en avdempet sorgreaksjon, mens andre kulturer forventer at kjærligheten til den avdøde vises høylytt og med tydelige fakter. Om det føles vanskelig å leve opp til det ene eller det andre så er å ty til familie og venner som forstår hvordan det oppleves viktig.

Det seksuelle selvbildet etter et endt samliv påvirkes både av sorgprosessen, men også av det seksuelle selvbildet man hadde før dødsfallet. Hadde dere et godt og tilfredsstillende samliv? Følte du deg som en god sexpartner, og hadde du generelt sett en opplevelse av lyst på sex?

Ditt seksuelle selvbilde kan også påvirkes av at du har vært ansikt til ansikt med sykdom, noe fører til at alle illusjoner man måtte ha om helse og udødelighet blir utfordret. Dette kan påvirke spontaniteten og lettheten seksualiteten vår hadde på mange måter. Det bringer med seg tap, men kan også føre til en dypere følelse av intimitet med en ny partner.

De å ha sex med en ny partner etter sorgen kan være forbundet med spenning og positive forventninger. For mange kan det også være forbundet med nervøsitet og usikkerhet på egne seksuelle evner. Dette er følelser som er viktige å anerkjenne for en selv, og det er også lurt å være åpen med en ny partner om dem. 

Selv om du kjenner mest sommerfugler i magen, er det også lov å føle på ting som dårlig samvittighet for at du er klar for en ny partner. Og selv om du gjerne ønsker å være nær noen ny, er det også lov å føle at sorgperioden ikke er helt over for deg enda. Du skylder ikke en ny partner å være ferdig bearbeidet med alt av sorgprosess, men det er viktig at du klarer å skille mellom eventuelle sammensatte følelser som har mest med deg å gjøre og eventuelle usikkerheter som har med den nye partneren å gjøre.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?