Bare ja betyr ja

Bare ja betyr ja

Det er ekstremt viktig å ikke tråkke over grensene til noen. Gjør du det så har du begått et overgrep. En av de beste måtene å unngå det på er å alltid få et tydelig og gyldig samtykke.

Av: Aud Jektvik

Det kan føles litt pinlig å spørre i begynnelsen, men det er mye verre å oppdage at den du hadde sex med egentlig ikke hadde lyst. Det beste er å begynne å øve på å gi og få samtykke med en gang. Etter hvert vil du finne en måte å snakke om grenser og samtykke på som fungerer for deg. 

Mange er bekymret for at å snakke om samtykke vil ødelegge stemningen, men det kan være veldig opphissende å spørre sin partner om hen vil ha et kyss, og få et åndeløst ja

For at samtykket skal være gyldig så må det være gitt av noen som kan samtykke – informert og gitt frivillig – uten maktforskyvning.

For å kunne samtykke til sex så må man være over den seksuelle lavalderen som i Norge er 16 år. Sex med noen som er yngre enn dette vil være ulovlig. Denne loven er der for å forhindre at unge mennesker skal bli utnyttet.

Når vi sier at samtykket må være informert, så mener vi at alle som skal delta må vite om alle mulige konsekvenser av det man samtykker til.

Samtykket må gis frivillig. Det er ikke et gyldig samtykke hvis det gis etter trusler, tvang eller press. Det å si at man vil slå opp med noen hvis de ikke samtykker, eller å formidle at de “skylder” en sex fordi man spanderte middag, vil regnes som press eller trusler.

Det kan ikke være en reell maktforskyvning til stede. Hvis den ene parten er eldre og mer erfaren kan det bli maktforskyvning fordi den eldre partneren ofte vet mer og styrer den yngre.

Andre eksempler på maktforskyvning er hvis den ene har makt over den andre i kraft av å være deres arbeidsgiver eller lærer, eller at den ene er har en intellektuell funksjonsnedsettelse og den andre ikke. Det blir enda verre dersom den som har mest makt også utøver press, truer eller tilbakeholder viktig informasjon for å få det som personen vil.

For å ha samtykke så må også alle parter være i stand til å gi eller trekke tilbake samtykke. Det er ulovlig å ha sex med noen som sover, eller er overstadig beruset.

Man gir eller får samtykke til en ting i gangen. Det er lett å anta at hvis man har klint og kledd av seg, så skal man ta på hverandre eller ha sex, men det er ingen selvfølge. Det kan hende at minst en av dere har lyst til å være naken sammen uten at det skal skje noe mer.

Samtykket kan alltid trekkes tilbake. Det betyr at selv om man har sagt at man vil ha sex, eller gjøre en bestemt aktivitet, så kan man alltid ombestemme seg, også når man er midt i.

Samtykke må innhentes før aktiviteten starter. Ikke gå inn for en klem samtidig som du spør om tillatelse til å klemme noen. Det kan gjøre at det plutselig er for sent å si noe, og at du plutselig har trådt over en grense, eller at mottager føler seg presset til å si ja.

Samtykket kan være verbalt eller nonverbalt. Verbal kommunikasjon er det man sier med ord, nonverbal kommunikasjon er det man sier uten ord.

Man kan gi og trekke tilbake samtykket når som helst ved for eksempel å si nei, trekke seg unna eller flytte hånden til partner vekk. På samme måte kan man gi samtykke ved å si ja, nikke eller flytte seg nærmere.

Det beste er å få verbalt og tydelig samtykke, dette kalles ofte et entusiastisk samtykke. Et nei formidles også best ved å si nei eller ved å bruke stoppord. Det betyr at man avtaler et ord som man vanligvis ikke ville sagt under sex for å si i fra om at man ikke lenger samtykker.

Når stoppordet brukes så skal all aktivitet øyeblikkelig stoppe, og man må snakke sammen om hva som har skjedd. Målet er at stoppordet ikke skal brukes, men det er en fin trygghet å ha dersom man føler at noe er feil, eller at det blir gjort noe som en ikke har sagt ja til. Alle kan bruke stoppord, man trenger ikke å drive med noe avansert eller risikabelt for å gjøre det.

Det vanligste stoppordet er «Rødt», men man kan velge et hvilket som helst ord. Velg et som er lett å huske og som du klarer å si i en presset situasjon. Noen bruker også gult for “Vent litt” og grønt for “Ja, mer”.

Mange synes det er utfordrende å si nei eller å bruke stoppord, og da er det lurt å øve. Som en øvelse så kan dere gjøre noe som du i utgangspunktet synes at er godt, men som en kan øke intensiteten på.

Det kan være å stryke, klore eller klype, eller noe dere selv finner på. Man sier grønt for å øke, og gult eller rødt for å stoppe. Det er ikke en konkurranse i å holde ut lengst mulig. Dette er en øvelse som skal gjøre en trygg på å bruke ordene og at partner lytter og følger signalene. Det vil også gi deg rom til å kjenne etter når godt går over i “vent nå litt”, eller helt til “dette er ubehagelig” hvis du ønsker å la det gå så langt.

Det kan være lett å tenke at når man kjenner hverandre så er det ikke lenger så viktig med samtykke, eller at det da primært bør gis nonverbalt.

Tvert imot så kan det etter en stund bli lett å ta samtykket for gitt, og at man alltid bør innhente et tydelig ja. Ved å gjøre det har man også litt kontroll på om preferansene endrer seg, og det er lettere å introdusere nye ideer hvis man ønsker det.

Hvis du alltid ber om og gir tydelig samtykke sikrer du at din(e) partnere har lyst og vet at du har lyst, og at du ikke begår et overgrep. Det er vanlig å fryse og ikke klare å si noe hvis man opplever noe ubehagelig, derfor er det ekstra viktig å kun godta et tydelig ja.

Den som tier samtykker ikke. Nakenhet er ikke samtykke, tilgjengelighet er ikke samtykke, ereksjon er ikke samtykke. Bare ja betyr ja. 

Et viktig utgangspunkt for å flørte eller å spørre om samtykke er at nei alltid må være et akseptabelt svar.

Understrek gjerne at du er opptatt av din(e) partner(e)s ønsker og grenser og at et nei alltid vil bli akseptert og respektert. Hvis du synes det er skummelt å spørre fordi du er redd for å få nei, så husk at det å respektere noens grenser er obligatorisk, og at en avvisning ikke trenger å være personlig.

Det kan være timingen, eller at det du spør om rett og slett bare ikke er deres greie. Alle blir avvist fra tid til annen, noen mer enn andre. Det gjør ofte vondt, men det er viktig å lære seg å takle avvisning.

Følg med på kroppsspråk og samtalen når du vurderer å spørre om samtykke. Har dere en flørtende tone, og tror du at et tilbud vil være velkomment? Da kan du prøve deg. Det beste og mest tydelige er å spørre verbalt. Du kan si “Jeg har lyst til å kysse deg, er det greit at jeg gjør det?”, “Vil du suge meg?”, “Liker du dette?” eller lignende.

Still gjerne oppfølgingsspørsmål. Hvis hen sier ja til å ha sex, skal dere for eksempel bruke kondom? Alle bør være fokuserte på å spørre, uansett kjønn og seksuell orientering.

Hvis noen sier at det å bli spurt om samtykke er forstyrrende eller rart, så kan det være greit å tilby dem å øve litt på å si ja, eller finne en annen måte de kan gi samtykke på som er tydelig nok.

Det er alltid et alternativ å si nei til å ha sex med noen som ikke vil bruke stoppord, eller som ikke ønsker å gi (verbalt) samtykke. Det er ikke rettferdig å forvente at en partner skal kunne finne ut av hva du liker uten å snakke om det.

Og husk: Hvis det å spørre om samtykke ødelegger stemningen var det bare du som hadde lyst. Da er det bra at dere ikke gikk videre.

Å respektere andre grenser og for eksempel avbryte etter å ikke ha fått samtykke til å gå videre bygger tillit. Det viser at en er til å stole på, og at en har fokus på at det skal være en positiv opplevelse for alle. Da er det større sjanse for at man får en ny mulighet, i stedet for at noen går med på noe de ikke vil og lærer at en ikke tar hensyn.

Det kan være vanskelig å tørre å gi seg selv tillatelse til å si ja. Det kan være spesielt utfordrende for kvinner som ofte er sosialiserte til å si nei, eller å bli påført skam for å eie og utforske sin seksualitet.

For menn kan det være et større tabu å gå på tvers av kjønnsroller og normer. For eksempel så finnes det mange menn som ønsker å prøve analsex med tunge eller fingre, men som er redde for å bli påført skam for å være nysgjerrig på det.

For å endre på disse utdaterte normene så er det viktig at alle sier ja til det de har lyst til å gjøre. Det vil bare føre til mer nytelse og bedre livskvalitet.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?