Selvbildet er en del av helsen din

Selvbildet er en del av helsen din

Hvordan vi ser på oss selv påvirker både selvtilliten vår og relasjoner til andre.

Av: Aud Jektvik

Hvis du har et dårlig selvbilde eller ser på deg selv som lite verdt, så forventer du ofte mindre av de rundt deg. I verste fall så føler du ikke at du fortjener kjærlighet, oppmerksomhet eller nytelse.

Selvverd er et ord for hvordan du vurderer din egen verdi. Hvordan vi har blitt behandlet tidligere i livet kan påvirke hva slags selvverd vi har. Den kan bli lav hvis vi har vært utsatt for psykisk vold, mobbing, har blitt negativt påvirket av utseendepress eller ikke har følt oss sett av eller verdifull for andre. Har man blitt dårlig behandlet så kan man begynne å tro at man er verdiløs og ikke fortjener bedre.

Selvbilde er et begrep for hvordan du ser på deg selv. Selvbildet vårt påvirkes av at vi blir sammenlignet med andre på godt og vondt, skjønnhetsidealer, og hvordan vi blir møtt i ulike sammenhenger.

Det er viktig å vite at det aldri er din feil hvis noen skulle utnytte eller manipulere deg. De fleste mennesker har gode intensjoner, og det er kun uflaks og overgripers ansvar hvis noen velger å gjøre deg vondt.

Dårlig selvbilde og skjønnhetspress blir av noen sett på som et «kvinneproblem». Det finnes for eksempel de som påstår at kvinner som har dårlig selvbilde nekter seg selv nytelse og sex selv om de føler lyst. Men menn opplever også mer kroppspress. Stadig flere menn opplever å få både megareksi og spiseforstyrrelser.

Megareksi er en sykelig trang til å bli større og mer muskuløs. Det er bra å trene og holde seg i form, men det kan være på tide å søke hjelp hvis man prioriterer trening over skolearbeid, jobb, sosialt liv og lignende. Husk at den kroppstypen som man ser i film og på TV er svært vanskelig å skape og opprettholde, og at mange har personlige trenere og ekstreme livsstiler i perioder hvor de filmer for å opprettholde muskelmassen. Dette er ikke realistisk for de fleste av oss andre.

Forskning viser at både kvinner og menn syns at muskuløse menn er fysisk attraktive, men at menn generelt sett foretrekker større muskler enn kvinner. Menn overvurderer hvor mye muskelmasse som er attraktivt for kvinner.

For ikke å la seg påvirke så mye av kroppspress så anbefaler vi å variere hvem du følger i sosiale medier. Følg gjerne folk med ulike kropper slik at man opprettholder en følelse av at kropper er veldig ulike, og like bra.

Mange mennesker, unge som eldre, tror at de er for tykke. Slankepress kan føles veldig sterkt, og påvirke selvbildet vårt. For mange er det et ideal å være slank, og det kan være vanskelig å akseptere det hvis vekten øker. Kroppsstørrelse er i stor grad genetisk betinget, og for de aller fleste er den vanskelig, eller rett og slett umulig, å forandre.

Hvis vi spør noen om de syns at tykke mennesker er mindre verdt enn tynne, så vil nesten alle svare nei. Selvsagt er man likeverdig uavhengig av vekt. Likevel så kjenner mange av oss på en følelse av mindreverdighet hvis klærne plutselig virker å ha krympet i skapet, eller når vi må bruke det neste hullet i beltet.

Dette er helt unødvendig. Prøv å akseptere at kroppen forandrer seg, og at dette er en naturlig del av livet. Det at en har lagt på seg betyr ikke at det er greit å snakke ned seg selv, å utsette hyggelige ting fordi en ikke føler at en fortjener det lenger, eller å akseptere mindre fra andre.

Det er bra at kroppene våre endrer seg gjennom livet. Kroppen vår prøver stort sett så godt den kan å ta vare på oss, og har en fantastisk evne til å lege seg selv hvis den blir skadet.

Alderstegn, arr og varierende kroppsvekt er en positiv del av dette. Vi har normer i vårt samfunn for hvem som blir sett på som seksuelle. Eldre mennesker blir dessverre sjelden løftet fram som kåte, sensuelle og seksuelle på en positiv måte. Dette kan også påvirke selvbildet vårt. Vi opphøyer det å se ung ut, og det skaper et press for å eldes på riktig måte.

Husk at det å være fysisk attraktiv kan hjelpe en med å få en partner, men at det gjerne kreves mer enn det for både å tiltrekke noen og å være i et forhold. Vi søker alle forskjellige egenskaper, og det å være morsom, hjelpsom, en god samtalepartner, empatisk, oppmerksom og så videre er også verdifulle kvaliteter som en kan bruke, og som bør dyrkes.

I stedet for å henge seg for mye opp i utseende så kan man jobbe med å lære seg å ta initiativ, å få partnere til å føle seg trygge og sett, og mye annet.

Hvis du har dårlig kroppsbilde, så kan det være lurt å se på kropper i mange ulike størrelser og fasonger, kanskje særlig slike som ligner på din egen. Kanskje ser du noe vakkert i andre som du ikke har anerkjent i deg selv, og kan lære av det.

Man har ikke kontroll over alt av ytre påvirkning eller effekten det har på oss, så ikke ha dårlig samvittighet dersom du har dårlig selvbilde. Det er ikke din feil.

Hvis du har dårlig selvbilde eller lav selvverdi så er det verdt å jobbe med. Det kan man gjøre sammen med en sexolog eller psykolog, eller på egenhånd. Du kan lære deg å sette grenser og føle at du fortjener å utforske din seksualitet på en positiv måte, å bli elsket og å bli respektert av andre.

Husk at alle mennesker er likeverdige. Du er like mye verdt som alle andre, og fortjener å bli behandlet godt og å få respektert dine grenser.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?