«Hvorfor juger du for legen?»

«Hvorfor juger du for legen?»

Nisrin El Morabit, sykepleier og 2. generasjons innvandrer, henviser til Karpes låt «Baraf/Fairuz» når hun skal beskrive dynamikken mellom helsepersonell og eldre voksne med flerkulturell bakgrunn når det skal snakkes om seksuell helse.

Av: Tore Aasheim

I sangen heter det blant annet «Hvorfor juger du for legen?». Sangen tar opp 1. generasjons innvandreres holdninger til det å snakke med legen om utfordringer som man har med helsen. Dette kan bli ekstra utfordrende når det gjelder seksuell helse, mener El Morabit.

Hun mener den generelle kompetansen i Helse-Norge når det gjelder det å snakke om seksuell helse er så dårlig, at det ikke er mulig å spore noen forskjell mellom helsepersonell med norsk bakgrunn og helsepersonell som kommer fra kulturer der seksualitet er mer enda mer tabubelagt enn i Norge.

Hun mener derimot at svarene man får når man spør pasienter med norsk og flerkulturell bakgrunn om deres seksuelle helse kan variere.

Hun forteller at helsepersonell som snakker med flerkulturelle eldre voksne bør være oppmerksom på at det er ikke sikkert man får riktig, eller i alle fall ærlig svar første gang man spør. Det kommer av både av respekt for legen, men også at man noen ganger et språk for å forklare hvordan man har det.

Hun tenker at respekten for den hvite legefrakken er så stor hos mange at det spiller mindre rolle om legen er mann eller kvinne, men derimot påpeker hun at for nære bånd til den som fungerer som tolk kan være en utfordring i mindre miljøer.

Se hele intervjuet med Nisrin El Morabit med søkelys på denne tematikken i videoen nedenfor.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?