Helsepersonell

Hvorfor er seksuell helse så viktig?

Hva er egentlig seksuell helse og hvorfor er akkurat denne delen av helsen vår så vanskelig å snakke om? Eldre voksne og helsepersonell deler sine tanker og kommer med råd og tips på området.

Finn ut mer

Etiske dilemmaer i hverdagen

Som helsepersonell er det alltid en mulighet for at du kommer opp i både faglige og menneskelige dilemmaer i løpet av en arbeidsdag. Det kan være nyttig å diskutere med kollegaer hva man bør, kan og eventuelt må gjøre når ulike dilemmaer oppstår.

Finn ut mer

Daglige doser med kompetanse

I denne delen av e-læreverktøyet kan du søke kunnskap og kompetanse gjennom artikler, filmer, lenker og lister.

Finn ut mer

Fokus på seksuell helse på arbeidsplassen

Hvordan forankre seksuell helse som en viktig del av det totale behandlingstilbudet? Hvem har ansvaret for at også denne delen av helsen vår blir tatt hensyn til og respektert?

Finn ut mer

E-kurs for helsepersonell

Sex og Politikk har utviklet e-kurset: «Eldre voksne, helsepersonell og seksuell helse – en introduksjon», som øker kompetansen til helsepersonell i deres dialog med eldre voksne om seksuell helse.

Kurset er gratis, og man får ustedt kursbevis etter å ha gjennomgått alle leksjonene. Man kan gjennomføre kurset i sitt eget tempo.

Finn ut mer