Pasient har både elsker og ektefelle

Pasient har både elsker og ektefelle

Hverdagens dilemmaer 002

Av: Tore Aasheim

En beboer på et sykehjem har en elsker ved siden av sin ektefelle. Ektefellen og elskeren kommer på besøk på forskjellige tidspunkter og kjenner ikke til hverandre. Hvordan bør du og dine kollegaer håndtere denne situasjonen?

Tenk gjennom dagens dilemma, enten for deg selv eller sammen med kollegaer. Kan dilemmaet løses på flere måter? Har du innspill, kommenterer eller spørsmål, ta kontakt via knappen nedenfor.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?