«Snoallat» – samisk tullprat om sex med alvor mellom linjene

«Snoallat» – samisk tullprat om sex med alvor mellom linjene

Sexolog Ingunn Eriksen mener det er spesielt viktig med god kulturforståelse når man skal snakke med eldre samer om seksuell helse.

Av: Tore Aasheim

Samisk spesialsykepleier og sexolog Ingunn Eriksen forteller til Uke66.no at når samene «snoallat», så er det i utgangspunktet fleiping med sex, seksualitet og seksuell helse, men samtidig er det viktig å lytte til det som sies mellom linjene.

Bare man tar seg tid til å lytte til hva som egentlig blir sagt, og gjerne følger opp med spørsmål, så vil man til slutt få tak i hva som egentlig er problemet.

Eriksen etterlyser mer undervisning om seksuell helse i helsefagene generelt og peker på at en bedre kulturforståelse er viktig når man jobber med minoriteter, inkludert samer.

«Det er viktig at det ikke blir sånn at det liksom kommer profeter sørfra som skal lære oss samer å snakke åpent om seksualitet,» mener Eriksen.

I denne videoen svarer Ingunn Eriksen på følgende spørsmål:

 • Hvordan vil du beskrive begrepet «seksuell helse»?
 • Hvorfor er det så viktig at vi har god seksuell helse?
 • Hva mener du kjennetegner god seksuell helse for eldre?
 • Som sexolog, hva tenker du er det viktigste med et godt sexliv?
 • Hvorfor er det så vanskelig å snakke om seksualitet og seksuell helse?
 • Hva tenker du er den største utfordringen for eldre når det gjelder seksuell helse?
 • Er det noe spesielt en lege eller sykepleier bør ha i bakhodet når de snakker med eldre om seksuell helse?
 • Tror du det er forskjell på hvordan eldre med samisk bakgrunn og andre eldre forholder seg til seksuell helse?
 • Tror du det er forskjell på hvordan eldre med samisk bakgrunn enn eldre med norsk bakgrunn forholder seg til seksualiteten?
 • Er det elementer i den samiske kulturen som du som sexolog vil si er sex-positive?
 • Er det elementer i den samiske kulturen som du som sexolog vil si er en utfordring eller et problem?

Ingunn Eriksen svar på spørsmålene i videoen nedenfor, og kommer blant annet inn på kjønnsroller, spørsmål om LHBT og forklarer mer inngående hva snoallat er. Videoen er tekstet på nord-samisk.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?