Seksuell orientering

Seksuell orientering

Seksuell orientering handler om hvem man blir tiltrukket av og hvilke(t) kjønn de har. Det finnes mange ulike seksuelle orienteringer, og alle er like bra.

Av: Aud Jektvik

Vi mennesker har en tendens til å tenke at det som de fleste gjør er mer riktig eller bedre enn det som er sjeldnere, men slik er det ikke alltid. Når det gjelder seksuelle orienteringer så er de likeverdige, uansett om de er mest eller minst vanlig.

Det finnes mange ord som beskriver seksuelle orienteringer. Her er noen eksempler.

-Heterofile blir tiltrukket av mennesker som har et annet kjønn enn de selv. For eksempel kvinner som liker menn.

-Lesbiske er kvinner som blir tiltrukket av andre kvinner.

-Homofile blir tiltrukket av mennesker av samme kjønn. Kvinner som kun tenner på andre kvinner er lesbiske.

-Bifile er de av oss som liker mennesker av flere enn ett kjønn.

-Panfile er de av oss som blir tiltrukket av mennesker uavhengig av hvilket kjønn de har.

-Aseksuelle blir ikke seksuelt tiltrukket av noen.

Hva man fantaserer om, hva man gjør, og hva man identifiserer seg som kan være ulikt. Man kan for eksempel fantasere om å ha sex med noen av et annet kjønn uten å være heterofil. Sagt på en annen måte: Det vi gjør eller fantaserer om definerer ikke nødvendigvis hvem vi er.

Identiteten vår handler om egenskaper vi har som vi føler at sier noe om hvem vi er. Noen av de av oss som har sex med noen av samme kjønn identifiserer oss som homofile, men det finnes også de som kun ser på det som handlinger. De kan for eksempel være heterofile, men likevel ha sex med noen av samme kjønn av ulike grunner.

Det kan se ut som om det er flere lesbiske, homofile, bifile i dag enn det har vært tidligere.

En av årsakene til det er at det er mer akseptert å være noe annet enn heterofil i dag enn det har vært tidligere og lettere for en del å stå åpent fram. I både skrevne kilder og kunst så ser vi historier og fremstillinger langt tilbake i tid av mennesker som i dag kanskje hadde definert seg som LHBT+

Når man ser tilbake i tid så er det mange ulike ord som er blitt brukt for å beskrive homofile, lesbiske og mennesker med andre seksuelle orienteringer nå regnes som skjellsord. Eksempler på dette kan være bøg, flatbanker og soper. Disse ordene er det ikke ok å bruke om noen. Det finnes imidlertid et unntak, og det er når de det gjelder tar tilbake disse ordene og bruker dem om seg selv. Det å bruke et tidligere negativt ord om seg selv med et positivt fortegn, kan være en fin måte å bryte med skam og utfordre gammelt tankegods.

Noen tenker at seksuell orientering er en privatsak og at man ikke burde snakke så mye om det, men selv om enkelte kan føle ubehag ved at noen utfordrer deres syn på seksualitet, så har alle en selvfølgelig og lovfestet rett til å leve i tråd med sin seksuelle orientering. En ny levekårsundersøkelse viser at homofile og lesbiske stort sett har det like godt som alle andre, men mennesker som er LBHT+ blir fremdeles utsatte for homofobi og minoritetsstress.

Minoritetsstress er den tilleggsbelastningen individer fra stigmatiserte grupper utsettes for på grunn av sin minoritetsposisjon. (Definisjon: Bufdir.no) Følelsen av å måtte være på vakt mot diskriminering, å ikke ha rettslig beskyttelse eller å vokse opp i et samfunn hvor man stadig blir påminnet om at man er utenfor normen kan føre til minoritetsstress. For eksempel kan man se nyhetsartikler om at mennesker som er som en selv risikerer straff i noen land, oppleve at folk stadig spør om man har en mann hvis man selv er kvinne og antar at alle er heterofile, eller at det bare finnes mulighet for å krysse av for mann eller kvinne i skjema selv om man tilhører et annet kjønn. Dette gjør at man kan føle seg utenfor, og det er ikke bra for den psykiske helsa.

De av oss som er eldre har vokst opp i en tid hvor det var ulovlig å være homofil og ikke hatt mulighet til å være åpne. Da kan det være en risiko for at man går «tilbake i skapet» hvis man flytter inn på sykehjem eller lignende fordi man er redd for å bli diskriminert.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?