Medisiner som påvirker seksualiteten

Medisiner som påvirker seksualiteten

Svært ofte tenker verken pasient eller helsepersonell over at medisiner kan påvirke seksuell lyst og evne.

Av: Silje Holtmon Akø

Hvordan medisiner påvirker seksualiteten vår kan grovt sett deles opp i to kategorier:

  • Medisiner vi får av andre helsemessige årsaker, men som påvirker seksualiteten vår
  • Medisiner vi får for å påvirke seksualiteten vår

Generell medisinbruk som vil kunne påvirke seksualfunksjon

Generelt sett vil medisinske behandlinger for hjerte- og karsykdommer, hormontilstander, kreft, diabetes, samt mange flere påvirke seksualiteten din. Blodtrykksmedisiner og opioider er også eksempler på medikamenter som kan påvirke. Dette er på ingen måte en uttømmende liste, sjekk alltid pakningsvedlegget dersom du er urolig for bivirkninger av et medikament. Dette kan også slås opp på Felleskatalogen.no

Psykofarmaka (antidepressiva og antipsykotika) for ulike psykiske lidelser og vansker vil også kunne påvirke. For eksempel SSRI-preparater som Cipralex og Cipramil, som gis for depresjon og uro, kan ha stor innvirkning på både potens og muligheten til å få orgasme. Sovetabletter og ADHD-medisiner vil også kunne påvirke seksualiteten.

Når bør du snakke med fastlegen din?

Hvis du merker at sexlyst, evne til orgasme, lubrikasjon, ereksjonsevne og lignende endrer seg etter oppstart av nye medisiner så snakk med fastlegen din. 

Leger bør egentlig informere om risikoen for slike bivirkninger ved oppstart, men for å ikke skape noceboeffekt kan de vurdere det slik at de avventer med å si ifra de mulige bivirkningene. 

Noceboeffekten er det motsatte av placebo, og betyr at man kan få økt risiko for bivirkninger eller redusert effekt av medisinen. For din egen del anbefales det sterkt at du tar det opp med fastlegen din selv dersom du merker endringer i seksualdriften og -evnene dine som kan ha sammenheng med medisiner.

Ikke slutt på medikamenter selv uten å rådføre deg med legen.

Vær også obs på at i alt fra depresjon til hjerte- og karsykdommer kan det også være at det er den medisinske tilstanden som bidrar til seksuelle utfordringer, enten alene eller i tillegg til medisineringen.

Ofte vil det kunne vurderes å bytte til et annet medikament, justere dose eller andre tiltak som kan bedre sexlivet. I noen tilfeller vil for eksempel endring av kosthold, mosjon og andre livsstilsendringer, for eksempel alkoholbruk, også være hensiktsmessig å vurdere.

Medisiner som settes inn for å hjelpe seksualfunksjon

Medisiner som brukes for å hjelpe seksualiteten er blant annet det etter hvert ganske kjente medikamentet Viagra. Viagra er et merkenavn på samme måte som Paracet. Selve typen medikament heter Sildenafil, i en gruppe som kalles PDE5-hemmer, og det finnes flere preparater som fungerer omtrent likt som Viagra, som Cialis og Levitra.

Merk at enkelte medikamenter for hjertesykdommer, som nitroglyserin, er farlig å kombinere med PDE5-hemmere.

Andre medisiner kan være østrogentilskudd eller testosterontilskudd. Når kroppen eldes minsker produksjonen av både østrogen og testosteron hos alle, og hvis man kjenner et tap av seksualfunksjon kan slike midler være verdt å diskutere med legen.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?