Sex etter langvarig invalidiserende sykdom hos partner

Sex etter langvarig invalidiserende sykdom hos partner

Etter å ha stilt opp for en partner gjennom en periode med langvarig invalidiserende sykdom er det for mange veldig komplisert å etablere nærhet med en ny partner.

Av: Silje Holtmon Akø

Det er viktig å gi seg selv tid og rom for å bearbeide følelser, samtidig som det er viktig å ikke fornekte seg selv å ha det godt med noen ny.

Sorgprosesser er sammensatte og varierte fra person til person. Følelser som dårlig samvittighet, sorg og sexlyst er tre tabubelagte områder stablet oppå hverandre – noe som gjør det veldig vanskelig bare å snakke om for enkelte.

Tiden før dødsfallet kan påvirke ens seksuelle selvbilde på mange måter. Har man i lengre tid stilt opp for en partner med langvarig invalidiserende sykdom føler man seg ofte til slutt som en pleier mer enn en kjæreste.

Man har blitt flink til å sette sine egne behov til side, og har på mange måter satt seg selv på vent. Å snu på dette med en ny partner senere kan være vrient, mange kan føle at det å plutselig skulle være klar for å ta imot nytelse blir en vanskelig snuoperasjon. Mange som har levd slik sitter også igjen med en følelse av å ikke ha gjort nok for sin syke partner. Dette er av og til også koblet sammen med caregiver fatigue (omsorgsutøver-utmattelse).

Disse kompliserte følelsene kan sammen gi en kraftig opplevelse av dårlig samvittighet, og enkelte opplever i etterkant det som at de nærmest ikke fortjener å ha det godt igjen med en ny partner – fordi de ikke gjorde nok. Vi ser at enkelte nærmest straffer seg selv ved å nekte seg nye forhold.

Det er heller ikke uvanlig å føle at nærhet og intimitet med en ny partner kan hjelpe i sorgprosessen. Man får kontakt med seg selv og følelsene sine med støtte fra en trygg og god partner. Det å få intimitet og nærhet gjennom sex kan bidra til at man føler seg sett på måter som man lenge har savnet – og det kan gi ny styrke til å bearbeide sorgen.

Enkelte som har følt at sorgprosessen var over kan oppleve at det å få en ny partner utløser en ny side ved sorgen. For de som trodde de var ferdige med sorgen kan dette føre til at de blir redde for at det er noe feil ved å være intim med en ny partner. Dette behøver ikke være tilfellet – det kan i stedet dreie seg om at følelser, tanker og minner som hadde ligget uberørt over lang tid blir vekket opp igjen. Dette kan være både sunt og godt, selv om det også er vanskelig.

Uansett hvilke følelser som viser seg når man tar steget og har sex med en ny partner, er det viktig å anerkjenne de. Tillat deg selv å kjenne på de vonde eller vanskelige følelsene, men enda viktigere: Tillat deg selv å kjenne på de gode følelsene. Ta imot nytelse, nærhet og orgasmer. Øv deg på å si hva du liker og behøver igjen. Kjenn hvor godt det er å bli sett og begjært, og øv deg på å si «takk», «det trengte jeg» og «det var deilig» mer enn «hva trenger du av meg?». Du har all rett til å nyte og ikke kun yte.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?