Helselederens oppgaver

Helselederens oppgaver

Helsepersonell med lederansvar har et spesielt ansvar å sikre og sørge for at seksuell helse blir ivaretatt ovenfor pasienter, beboere og brukere.

Av: Tore Aasheim

Som leder har du et stort og viktig ansvar for at seksuell helse tas på alvor og blir en del av den profesjonelle arbeidsrutinen for dine medarbeidere. Her er en liste over dine oppgaver i denne sammenhengen.

  • Du skal sette deg inn i nasjonale, regionale og lokale lover, regler og retningslinjer når det gjelder det å jobbe med seksualitet ovenfor pasienter, beboere og brukere og formidle denne kunnskapen til dine medarbeidere.
  • Du skal sørge for at dine medarbeidere opplyser pasienter, beboere og brukere om deres rettigheter og muligheter til å utøve sin seksualitet, herunder temaene taushetsplikt, samtykke og rett til privatliv.
  • Du skal sørge for at medarbeidere er faglig kompetente til å imøtekomme pasienter, beboere og brukeres rett til å ha en seksualitet. Dette kan du gjøre ved å sette temaet på dagsordenen gjennom å ta det opp på møter og anerkjenne et faglig miljø og språk omkring temaet.
  • Det er viktig at du bidrar til å utvikle arbeidsrutiner der seksuell helse og trivsel er integrert.
  • Du bør vite hvor du kan søke og finne ekstern bistand og hjelp, og du bør videre tilby medarbeidere etterutdannelse og kurs som er relevant for temaet og arbeidsoppgavene deres.

Prosjektet «Eldre og seksuell helse» har utarbeidet en egen fagdag for helsepersonell som jobber med eldre. Her kan du lese mer om denne fagdagen.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?