Ny fagdag for helsepersonell: Bedre seksuell helse for alle over 60

Ny fagdag for helsepersonell: Bedre seksuell helse for alle over 60

Nå er det laget en egen fagdag for helsepersonell som jobber med eldre voksne der det fokuseres på seksuell helse i videste forstand.

Alle tror jo det at når du har fylt 50 så er det ikke noe mer luft i den ballen der, da er det slutt. Men det er jo da det begynner!  

Kvinne, 77

Seksualitet er en viktig ressurs livet igjennom, og påvirker vår livskvalitet. Forskning viser at seksualitet forblir en viktig del av livet gjennom alderdommen, og at seksuell tilfredshet er forbundet med sunn og aktiv aldring. Til tross for dette har seksuell helse for eldre voksne i liten grad vært på dagsorden – verken i samfunnet generelt eller i helsevesenet.

Den seksuelle helsen er en naturlig del av folkehelsen, og er også en stor del av det å være menneske. Seksuell helse er både fysisk og psykisk, og handler om mye mer enn samleie. Det handler vel så mye om nærhet, kropp og kjærlighet.

Alle mennesker har en seksuell helse, og de aller fleste har et forhold til den. Den følger deg gjennom hele livsløpet og kan ha en sterk innvirkning på din livskvalitet. Ifølge regjerningens strategi Snakk om det! skal den seksuell helse innlemmes i folkehelsearbeidet og i helse- og omsorgstjenestene, og derfor satses det på å styrke kompetanse til blant andre helsepersonell.

Likestillingssenteret, FRI, KUN og Sex og politikk har derfor utarbeidet en fagdag om hvordan en kan inkludere seksualitet i helsearbeid rettet mot eldre voksne. 

Målet med fagdagen er å gi deg som deltaker økt kunnskap om betydningen av seksualitet og seksuell helse hos eldre voksne. Målet med fagdagen er de som deltar, gjennom bruk av praksisnære refleksjonsoppgaver, normkritikk og filmer, skal få se sin egen praksis i nytt lys.

Håpet er at man skal bidra til å skape endring på egen arbeidsplass og at det reflekteres rundt hvordan arbeidet med seksuell helse kan innlemmes i den hverdagslige rutinen og kvalitetsarbeidet. 

Fagdagen vil inkluderer tema som:  

  • Sex over 60 
  • Ansattes rolle 
  • Seksuell helse i eldreomsorgen 
  • Kommunikasjon med eldre om seksuell helse 
  • Likeverdige offentlige tjenester og vern mot diskriminering, med fokus på kjønns- og seksualitets -mangfold, etniske, religiøse og nasjonale minoriteter, og funksjonsevne. 

Målgruppen for fagdagen er alle  som jobber med eldre voksne innenfor helsevesenet, deriblant helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, leger og så videre. Det er en fordel at minst to arbeidstakere pr. arbeidsplass deltar på fagdagen. Dette for å sikre at ny kunnskap tas i bruk og kommer arbeidsplassen til gode.

Her er en oversikt over høstens fagdager: 

  • 13. og 14. oktober, digitalt, 2 x 3 timer, fagdag for ledere 
  • 27. og 28. oktober, digitalt, 2 x 3 timer, fagdag åpen for alle 
  • 15. og 16. november, digitalt, fagdag for Oslo kommune 
  • 19. november, fysisk, fagdag for Gjøvik kommune 

Det er også allerede planlagt fagdager for Bodø, Levanger og Sandefjord, her er datoene ennå ikke klare. Se oppdatert oversikt på nettportalen eldreogseksuellhelse.no.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Silje Mathisen på Likestillingssenteret på e-post silje@likestillingssenteret.no.