Helsearbeiderens oppgaver

Helsearbeiderens oppgaver

Helsepersonell har forskjellige arbeidsoppgaver og ansvarsområder, så denne oversikten er generell, men bør likevel være veiledende for de aller fleste som jobber med helse.

Av: Tore Aasheim

Det denne oversikten ikke bør være, er et påskudd for å hevde at «dette er ikke mine arbeidsoppgaver». Om du tenker at det ikke er en direkte del av din arbeidsinstruks, så har du likevel som helsearbeider også ansvar for å sørge for at pasienten, beboeren eller brukerens seksuelle rettigheter ivaretas og respekteres.

Du skal opplyse pasienten, beboeren eller brukeren om at du har taushetsplikt og at samtaler og hjelp omkring dette med seksualitet er fortrolig.

Du skal innhente samtykke innen du videreformidler informasjon om vedkommendes seksuelle behov eller adferd til for eksempel partner eller pårørende.

Du skal respektere pasienten, beboeren eller brukerens rett til privatliv.

Du skal gi generell informasjon, råd og veiledning om seksualitet, for eksempel ved å henvise til relevante sider på nettet og bøker.

Du skal være noen å snakke med når pasienten, beboeren eller brukeren ønsker det.

Du skal bistå i aktiviteter i forbindelse med seksualitet, for eksempel å skaffe seksuelle hjelpemiddel, erotiske blader, film og så videre.

Du skal hjelpe til med at beboeren eller brukeren føler seg attraktiv, for eksempel ved at vedkommende får dusjet, sette opp håret, barbert seg, har rent sengetøy og så videre før en eventuell partner kommer på besøk.

Du skal bistå med forberedende aktiviteter, som for eksempel at vedkommende får satt seg opp i sengen, at et eventuelt massasjeapparat er koblet til og så videre.

Du har ikke lov eller plikt til fysisk eller personlig å bistå pasienten, beboeren eller brukeren i seksuelle aktiviteter, og du har eller ikke lov å bestille eller videreformidle kontakt med personer som selger seksuelle tjenester.

Er du i tvil skal du ikke ignorere eller «glemme» oppgaven, men søke faglig bistand hos en kollega, leder eller annen fagperson.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?