Etiske dilemmaer i hverdagen

Etiske dilemmaer i hverdagen

Som helsepersonell er det alltid en mulighet for at du kommer opp i både faglige og menneskelige dilemmaer i løpet av en arbeidsdag. Det kan være nyttig å diskutere med kollegaer hva man bør, kan og eventuelt må gjøre når ulike dilemmaer oppstår.