Prøver å tvinge ektefelle til sex

Prøver å tvinge ektefelle til sex

Hverdagens dilemmaer 006

Av: Tore Aasheim

Når en kvinne besøker sin demente mann på sykehjemmet oppfører han seg svært grenseoverskridende overfor henne, og forsøker å tvinge henne til å ha sex med seg. Hva ville du råde dine kollegaer til å gjøre i en slik situasjon?

Tenk gjennom dagens dilemma, enten for deg selv eller sammen med kollegaer. Kan dilemmaet løses på flere måter? Har du innspill, kommenterer eller spørsmål, ta kontakt via knappen nedenfor.

Spørsmål eller tilbakemelding, klikk her?