Det gode samarbeidet fortsetter

Det gode samarbeidet fortsetter

Det nasjonale, treårige prosjektet «Eldre og seksuell helse» er ferdig, men det gode samarbeidet og innsatsen fortsetter.

Foreningen Fri, Likestillingssenteret på Hamar, KUN Likestillingssenter og Sex og Politikk har i tre år samarbeidet om helseprosjektet «Eldre og seksuell helse». 2022 er det siste prosjektåret, men samarbeidet og innsatsen for eldre og deres seksuelle helse fortsetter.

Denne uken var det tid for oppsummering, refleksjoner og tanker om framtida da Janne Bromseth fra FRI, Sara Hope Lygre fra Likestillingssenteret, Ann Rita Vestvatn og Mari Wattum fra KUN, samt Tore Aasheim og Tor-Hugne Olsen fra Sex og Politikk møtes til et siste offisielt møte i samarbeidsgruppa for det nasjonale helseprosjektet.

Det har vært tre arbeidsomme, interessante, lærerike og til tider litt krevende år, spesielt med tanke på at prosjektet har blitt gjennomført midt i en pandemi.

«Vi kan jo ikke la det slutte her,» var gjennomgangstonen i møtet, spesielt ikke med tanke på alle de nyttige og gjennomarbeida ressursene som er jobbet fram i løpet av prosjektet.

På nettsiden eldreogseksuellhelse.no får man et større overblikk over prosjektet, der man også finner lenke til materiellet på den delen av prosjektet Sex og Politikk har hatt hovedansvaret for, nemlig denne nettsiden, Uke66.no.

Prosjektet har ført til en rekke positive ringvirkninger, også for organisasjonene som har vært involvert. For Sex og Politikk har det ført til at vi har fått et eget utvalg for eldre og seksuell helse, samt at årsmøtet i 2022 vedtok et eget politisk arbeidsdokument for videre arbeid med teamet.

Allerede på nyåret samles flere i samarbeidsgruppa for å legge planer for videre framdrift og informasjon om ressursene i prosjektet, som blant annet består av en egen fagdag, en veileder og flere webinarer, og denne nettsiden, som både retter seg mot eldre voksne og helsepersonell.