Nytt e-læreverktøy for helsepersonell og voksne eldre om seksuell helse

Nytt e-læreverktøy for helsepersonell og voksne eldre om seksuell helse

Foreningen Sex og politikk som allerede står bak «Uke 6», et pedagogisk e-læreverktøy for elever og lærere i grunnskolen, er i ferd med å utarbeide et tilsvarende verktøy for helsepersonell og eldre voksne.

Et nytt landsomfattende prosjekt finansiert av Helsedirektoratet, setter søkelyset på eldre og seksuell helse. Sex og politikk, i samarbeid med Likestillingssenteret, KUN Likestillingssenter og Foreningen FRI skal utarbeide forskjellige typer verktøy, for eksempel fagdager for helsepersonell, som skal brukes for å gi eldre voksne bedre seksuell helse.

«Eldre voksne og seksualitet er liksom ikke noe man snakker om, det er forbundet med mye tabu. Mange synes jo det er kleint å snakke om at ens egen foreldre har sex, og det blir enda vanskeligere når man tenker på at bestemor og bestefar også har et sexliv,» forteller seniorrådgiver Tore Aasheim, han er prosjektleder for prosjektet hos foreningen Sex og Politikk.

Eldre voksne har sex som aldri før, men når det kommer til seksuell helse sliter de med å snakke om det og eventuelt be om hjelp. Rent generelt er det mange som føler det utfordrende å snakke om seksuell helse med for eksempel fastlegen, og dette blir ikke lettere når man blir eldre.

Mange eldre vegrer seg faktisk å snakke med fastlegen om seksuelle utfordringer, legen er som oftest mye yngre enn dem selv, og mange eldre tenker at ungt helsepersonell ikke har erfaring eller kompetanse når det gjelder eldre voksne og seksualitet.

Dessverre har de svært ofte rett i sine antakelser. Undersøkelser viser at helsepersonell kvier seg for å snakke om seksualitet med eldre, både fordi de føler seg usikre, men like mye det at de ikke vil fornærme eller støte pasienten eller den pårørende. Og så viser det seg at mange eldre mer enn gjerne snakker om seksuell helse, men ønsker eller forventer at legen eller sykepleieren initierer samtaler om dette teamet.

I mange tilfeller snakker også den eldre voksne og for eksempel legen forbi hverandre, de bruker rett og slett ikke samme språk. Pasienten blir frustrert når legen ikke skjønner at det er snakk om seksuelle utfordringer, mens legen tenker at pasienten bruker tiden til å snakke om selvfølgeligheter.

Søker eldre til videoer

Nettsiden vil blant annet inneholde korte videofilmer som viser samtaler mellom helsepersonell og pasienter for å inspirere og initiere til gode og viktige samtaler om temaet. Man søker også å komme kontakt med eldre som vil dele sine erfaringer rundt denne tematikken, for eksempel i møte med helsepersonell, så dersom du har noe på hjertet er det bare å ta kontakt.

E-læreverktøyet som Sex og politikk nå er i ferd med å utvikle vil bli nettbasert, slik at hvem som helst kan gå til nettsiden og lære om voksne eldre og seksuell helse. For helsepersonell vil det bli en egen del der man kan gjennomgå et eget opplegg, der man vil få godkjent et visst antall timer kompetanseheving. Dette arbeidet skjer i samarbeid med Norsk legeforening og Norsk sykepleierforbund.

«Jeg tenker at også de som ennå ikke anser seg selv som eldre voksne kan ha godt av å surfe litt rundt på siden. Det kan være en god investering dersom man ønsker å opprettholde et godt og aktivt sexliv også etter at man har passert 60, uttaler prosjektleder Aasheim.

E-læreverktøyet er planlagt lansert til høsten.