Stillheten rundt eldre voksnes seksuelle helse må brytes

Stillheten rundt eldre voksnes seksuelle helse må brytes

TABU-TEMA: – Seksuell helse handler om langt mer enn penetrering. Det innebærer også å snakke om følelser, tanker rundt eget kroppsbilde, selvfølelse, relasjoner til andre og nærhet helt til siste åndedrag – for å nevne noe, skriver innleggsforfatterne, Carina E. Carlsen, Ingjerd Hansen og Tore Aasheim.

Myten omkring eldre voksne som aseksuelle må knuses og erstattes med åpenhet, kunnskap og støtte.

​At besteforeldrene våre har behov for et aktivt, godt og tilrettelagt seksualliv, er kanskje noe vi helst ikke tenker på. Men det er en myte at bestemor aldri blir kåt eller at svigerfar ikke trenger nærhet, selv om han har demens. Og fordelene med god seksuell helse i alderdommen kan være større enn du tror.

Viktig for folkehelsen
Alle mennesker har en seksualitet, og de aller fleste har et forhold til den. Målet må være å tilrettelegge slik at alle kan få ha den seksualiteten de har. Samtidig må alle kunne velge selv i hvilken grad de ønsker å fokusere på den – enten du er aseksuell eller polyamorøs.
​Alderdommen vies sjelden oppmerksomhet når temaet er seksuell helse, til tross for at seksuell helse er en viktig del av folkehelsen gjennom hele livet. Tenk etter selv hvor stor innvirkning det har på ditt eget liv.

Seksuell helse handler nemlig om langt mer enn penetrering. Det innebærer også å snakke om følelser, tanker rundt eget kroppsbilde, selvfølelse, relasjoner til andre og nærhet helt til siste åndedrag – for å nevne noe.

Kreves et kompetanseløft
Eldre voksne kan oppleve en forbedring i livskvalitet gjennom et godt tilrettelagt seksualliv. Det kan bidra til å styrke forhold og øke selvfølelsen, og det kan også forbedre søvnmønstre og være stressreduserende. Men for å få til dette kreves et kompetanseløft i hele samfunnet.

Det eksisterer nemlig en rekke barrierer som hindrer en åpen og ærlig samtale om eldre og seksuell helse. Dette inkluderer tabuer som eldre voksne selv føler, samfunnets generelle mangel på interesse og kunnskap om temaet, pårørendes motvilje til å snakke om dette og til og med at helsepersonell unnlater å ta opp temaet.

​Konsekvensen av dette kan eksempelvis føre til at eldre skeive går tilbake i «skapet», at eldre ikke får leve sine siste år sammen med partneren – eller at seksuelle behov ikke tas høyde for.
Gjør informasjonen tilgjengelig
Selv om det finnes mye informasjon om seksualitet for yngre mennesker i form av artikler, diskusjoner og podkaster, blir eldre voksnes seksuelle velvære ofte neglisjert og oversett i samtalen.

Eldre voksne og deres partnere trenger skreddersydd informasjon og ressurser som tar hensyn til deres spesifikke behov. Dette inkluderer informasjon om fysiske endringer som kan påvirke seksuell helse i alderdommen, samt måter å håndtere disse endringene på.

Som en del av prosjektet vårt «Eldre og seksuell helse», drifter Sex og politikk nettstedet Uke66.no. En informasjonsside for eldre selv og helsepersonell om eldre voksnes seksuelle helse. Besøkstallene understreker behovet for slike ressurser.

Vi har alle et ansvar
Helsepersonell, fra leger til helsefagarbeidere, har et særlig ansvar for å inkludere seksuell helse i den generelle omsorgen for eldre voksne. For eksempel å ta opp spørsmål om seksuell helse under rutineundersøkelser, informere om behandlinger for seksuelle helseproblemer og vise sensitivitet og respekt når det kommer til eldre pasienters behov og ønsker.

Pårørende spiller også en viktig rolle i å støtte eldre voksne når det kommer til deres seksuelle helse. Å oppmuntre til ærlige samtaler, vise forståelse og respekt for deres ønsker og behov er viktig.

Det er på tide å bryte stillheten rundt eldre og seksuell helse. Det er en viktig del av livet som fortjener oppmerksomhet og ressurser. Vi må knuse mytene om aseksuelle eldre og erstatte misoppfatninger med kunnskap, åpenhet og støtte.
​Alle, uavhengig av alder, har rett til et sunt og tilfredsstillende seksualliv, og vi må jobbe sammen for å sikre at dette blir en realitet for eldre voksne overalt.

Først publisert i Nordnorsk debatt 01.11.2023 – ​https://www.nordnorskdebatt.no/stillheten-rundt-eldre-voksnes-seksuelle-helse-ma-brytes/o/5-124-266446