Eldre voksne, helsepersonell og seksuell helse – introduksjon

Eldre voksne, helsepersonell og seksuell helse – introduksjon

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Velkommen til e-læringskurset «Eldre voksne, helsepersonell og seksuell helse – en introduksjon». Dette kurset er en del av e-læreverktøyet Uke66.no, som igjen er en del av det nasjonale helseprosjektet «Eldre og seksuell helse».

Kurset er en første introduksjon til det å jobbe med seksuell helse opp mot eldre voksne, mens nettsiden ellers er ment som et praktisk og tilgjengelig arbeidsverktøy for helsepersonell, samt en kilde til informasjon og inspirasjon for eldre voksne.

Kurset er åpent, gratis og tilgjengelig for alle som jobber innen helse. Etter endt kurs få du tilsendt en bekreftelse på at du har gjennomgått kurset.

Du kan gå gjennom alle leksjonene kronologisk eller i den rekkefølgen du selv ønsker. Kurset er beregnet til å ta cirka 7,5 timer, men du bestemmer selv om du vil ta det sammenhengende eller stykkevis og delt. Når du er i gang med kurset vil en indikator vise hvor lang du har kommet i kurset.

Du må svare korrekt på alle spørsmålene og fylle ut alle refleksjonssvarene for å få kurset godkjent som «gjennomført».

Når du har fått tilsendt sertifikatet for gjennomført kurs slettes all informasjon om deg og din besvarelse fra vår server.

Les mer om hvordan vi behandler dine kurs-data her.